Page 4 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 4

2.2.3. Yapı İskelet ne Göre Sera T pler  …………………………………………….13

         2.2.4. Sıcaklıklarına Göre Seralar …………………………………………………...13
         2.2.5. Çatı İskelet ne Göre Sera T pler  ……………………………………………...14

         2.2.6. Yararlanma Şek ller ne Göre Seralar …………………………………………14
         2.2.7. Örtü Malzemes ne Göre Seralar……………………………………………….15

         2.2.8. İskelet Malzemes ne Göre Seralar …………………………………………….15
         2.2.9. Taşınab l r Durumuna Göre Seralar …………………………………………..15

         2.3. Sera Yapı Malzemeler  ………………………………………………………………16
         2.3.1. Temeller ………………………………………………………………………16

         2.3.2. Sera İskelet  …………………………………………………………………...17
         2.3.3. Çatı Elemanları ……………………………………………………………..….17
         2.3.4. Örtü Malzemes  ……………………………………………………………….18

         2.3.5. Kapılar ………………………………………………………………………....18
         2.3.6. Havalandırma Açıklıkları ……………………………………………………..19

         2.4. Serayı Etk leyen Yükler ……………………………………………………………...19
         2.4.1. Sab t Yükler …………………………………………………………………..19

         2.4.2. Hareketl  Yükler ………………………………………………………………20
         3. SERA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ TEKNİKLER ………………………………..20

         3.1. Topraksız Tarım ……………………………………………………………………..20
         3.2. Jeotermal Seracılık …………………………………………………………………..22

         3.2.1. Dünyada Jeotermal Seracılık …………………………………………………22
         3.2.2. Türk ye'de Jeotermal Seracılık ……………………………………………….24

         3.2.3. Jeotermal Seraların Kurulumunda D kkat Ed lecek Hususlar ………………  24
         3.2.4. Geleneksel Sera Yet şt r c l ğ  İle Avantaj ve Dezavantajları ………….…….31
         4. GENEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………32

         5. CEVAP ANAHTARI  …………………………….…………………………………….34
   1   2   3   4   5   6   7   8   9