Page 3 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 3

İÇİNDEKİLER


         GİRİŞ

         1. SERA TARIMI …………………………………………………………………………...1
         1.1. Seranın Önem  ve Tanımı ……………………………………………………………..1

         1.2. Dünyada Seralarda B tk  Yet şt r c l ğ  ……………………………………………….2
         1.2.1. İkl m Kuşaklarına Göre Sera Uygulamaları ……………………………………2
         1.2.2. Ser n İkl m Kuşağındak  Ülkeler ………………………………………………2
         1.2.3. Ilıman İkl m Kuşağındak  Ülkeler ……………………………………………..3

         1.2.4. İk  İkl m n Egemen Olduğu Ülkeler ……………………………………………3
         1.3. Ülkelere Göre Seracılık Faal yetler n n İncelenmes ………………………….………3

         1.3.1. İspanya'da Serada B tk  Yet şt r c l ğ  …………………………………………3
         1.3.2. Ç n'de Serada B tk  Yet şt r c l ğ  ………………………………………….…..4
         1.3.3. Hollanda'da Serada B tk  Yet şt r c l ğ  …………………………………….….4
         1.3.4. ABD' de Serada B tk  Yet şt r c l ğ  ……………………………………….…..4

         1.3.5. İtalya'da Serada B tk  Yet şt r c l ğ  …………………………………………...4
         1.4. Türk ye'de Serada B tk  Yet şt r c l ğ  ………………………………………………..5
         1.5. Sera Yer n n Seç m nde Etk l Olan Faktörler …………………………….…………..7

         1.5.1. Ekoloj k Faktörler …………………………………………………….………..7
         1.5.1.1. Işık …………………………………………………………….………..7
         1.5.1.2. Sıcaklık ………………………………………………………………...7

         1.5.1.3. Hava Hareket  ………………………………………………………….8
         1.5.1.4. Toprak ve Topografya ………………………………………………….8
         1.5.1.5. Yön ……………………………………………………………………..8

         1.5.2. Suluma Suyu …………………………………………………………………...8
         1.5.3. Ekonom k Faktörler …………………………………………………………..9
         2. SERA TİPLERİ VE YAPI MALZEMELERİ …………………………………………9

         2.1. Sera T pler  …………………………………………………………………………..9
         2.1.1. Seranın Kullanılma Amacı ……………………………………………………10
         2.1.2. Serada Büyüklüğü …………...………………………………………………..10

         2.1.3. Yerleş m Yer n n İkl m Koşulları …………………………………………….10
         2.1.4. Sera Yer n n Topografik ve Ekoloj k Özell kler  ……………………………..10
         2.1.5. İşletmen n Mal  Gücü …………………………………………………………10
         2.1.6. İşletmen n Alet ve Ek pman Olanakları ………………………………………10

         2.1.7. Gelecektek  Değ ş kl k ve Gel şmeler ………………………………………...10
         2.1.8. İşletme Sah b n n Beğen s   ………..……………………………………….…11

         2.2. Seraların Sınıflandırılması …………………………………………………………...11
         2.2.1. Büyüklüğüne Göre Sera T pler  ………………………………………………11
         2.2.2. Kuruluş Şek ller ne Göre Sera T pler  ………………………………………..12
   1   2   3   4   5   6   7   8