Page 5 - Jeotermal Seralarda Meyve, Sebze ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
P. 5

GİRİŞ                           Sevgili Kursiyer,           Dünya nüfusunun giderek artması, besin ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.


         Aynı zamanda artan nüfusa bağlı yerleşim yerlerinin genişlemesiyle tarım alanlarının yapı         olarak değerlendirilmesi, verimsiz tarım alanlarının bulunması gibi birçok faktör insanlığı


              alternatif yöntemlerle meyve, sebze yetiştiriciliğine yönlendirmiştir.         Bu yöntemlerin başında örtü altı yetiştiriciliği dikkat çekmektedir. Örtü altı yetiştiriciliği ile


               birim alanda daha verimli ve kaliteli ürün elde edilebilmektedir.          Seracılık faaliyetlerinin gelişen teknoloji ile modernize edilmesiyle toprağın elverişsiz


        olduğu yerlerde topraksız tarım uygulamaları ile neredeyse her mevsim hedeflenen meyve ve          sebzenin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yine aynı şekilde jeotermal kaynakların seraların


         ısıtılmasında kullanılması soğuk bölgelerde de seracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine        olanak sağlamaktadır. Jeotermal kaynak kullanımı diğer yakıtlara göre daha az maliyetlidir.


           Bununla birlikte çevre dostu, yenilenebilir enerji olması avantajları arasındayken                      işletme yatırım maliyeti yüksektir.


          Bu modül ile yetişkinlere; jeotermal enerji ile meyve, sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği ile         ilgili araştırmalar ve elde edilen verilerden oluşturulmuştur. Jeotermal enerjinin kaynak


        olarak kullanılması artan nüfusla beraber artan gereksinimlerin sağlanmasında hem doğanın              korunması hem de ekonomiye katkı sağlaması açısından önemlidir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10